Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměstnanci  ZŠ a MŠ přejí

dětem i rodičům

pohodové prožití prázdninových dní

a těšíme na shledání v září 2019.

                               Výsledek obrázku pro sluníčko kreslené

 

Charakteristika školy

Jedná se o malotřídní základní školu, jejímž zřizovatelem je Obecní úřad v Budislavi.

logo.jpg

 

 

 

Právní forma - příspěvková organizace obce

 

Škola sdružuje

  • Základní školu kapacita 60 žáků IZO: 108 040 208
  • Mateřskou školu kapacita 30 dětí IZO: 108 040 020
  • Školní jídelnu ZŠ kapacita 100 jídel IZO: 108 040 216
  • Školní družinu kapacita 35 žáků IZO: 117 800 155
     

Základní škola a Mateřská škola Budislav, okres Svitavy, vykonává činnost neúplné základní školy (1.-5. ročník), mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Všechny součásti školy jsou v jedné budově. Ke škole patří školní zahrada.

Školu navštěvují žáci nejen z Budislavi, ale i blízkého okolí.

Vyučujeme podle nového Školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Budislav, čj.136/2016, ŠVP pro předškolní vzdělávání "S Budníčkem za dobrodružstvím". čj. 117/2017. Pro školní družinu je vypracován ŠVP "Školní družina při ZŠ a MŠ Budislav", čj. 135/2016.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti.
Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře děti, rodiče i učitelé.

--------------------------------------------------------------------------------

NAŠE ŠKOLA SE STALA SOUČÁSTÍ TĚCHTO PROJEKTŮ:

 

"Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Budislav", 

registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002113

 

Od 1. 1. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

moderní formy výuky

logolink

"Ovoce a zelenina do škol"

ovoce do škol

ovoce, zelenina a mléko do škol

 

"Mléko do škol"

mléko do škol

"Les ve škole"

 

les

 

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl"

Logo1

logo2